Zen Natuurlijk

Draai uw telefoon om de website te bekijken

Tarieven

Tarieven

De eerste behandeling, incl intakegesprek,  duurt 90 minuten en kost € 85,00 
Vervolgsessies duren 75 minuten en kosten € 75,00 

Betaling kan contact of via de bank. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Klachten

 Wat te doen bij klachten?

Het is belangrijk dat we uw onvrede of klacht eerst samen bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten, dan kunt u mij ook mailen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met mijn beroepsorganisatie CAT. Deze brengen u in contact met een klachtenfunctionaris. 

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. 

 

 

Klachten en kosten

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.

Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Ik ben aangesloten bij Quasir (Klachtenfunctionaris) en Zorggeschil (Geschillencommissie).

 Waarover kunt u een klacht indienen?

 U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.