Zen Natuurlijk

Draai uw telefoon om de website te bekijken

CONTRACT VOORWAARDEN ZEN NATUURLIJK

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Fysieke klachten, blessures en zwangerschap dienen vooraf aan de yogadocent gemeld te worden.
1.2  De docenten van Zen Natuurlijk zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren of materiële schades, die al dan niet direct of indirect in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
1.3 Zen Natuurlijk is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zen Natuurlijk, dienen te worden vergoed.
 
Artikel 2: Lidmaatschap 
2.1 De deelnemer sluit via het online reserverings-systeem Momoyoga, een yoga-abonnement af dat recht geeft op het deelnemen aan de yogalessen op het door hem/haar vast gekozen tijdstip en docent.
2.2 De duur van het abonnement is minimaal 12 lessen (=12 weken) met uitzondering van het éénmalige kennismakingsabonnement.  Het hele seizoen bestaat uit 36 lessen. In de maand  juli is er een aangepast zomerrooster en in augustus is de yogastudio gesloten. Dit zal op de website en in het online reserverings-systeem te zien zijn.
2.3 Een yoga-abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van een les, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.5 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich via het systeem heeft afgemeld (uiterlijk drie uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip (bij voorkeur) bij de eigen docent gedurende de looptijd van het abonnement.
2.6 Gedurende de looptijd van het abonnement van 12 lessen, mag er maximaal twee keer een gastles gevolgd worden bij een andere, dan de eigen, docent. Voor het gehele seizoen, wat bestaat uit 36 lessen, mag er dus maximaal zes keer een gastles gevolgd worden.
 
Artikel 3: Betaling en Opzeggen
 3.1 De betaling van het abonnementsgeld geschiedt na ontvangst factuur per bank of contant en dient vóór aanvang van de abonnementsperiode te zijn voldaan.
3.2 Het abonnement loopt door met een stilzwijgende verlenging. Via e-mail ontvang je een week vóór het aflopen van het abonnement, een herinnering via de mail. Je dient dan in het systeem jouw lessen opnieuw te reserveren.
3.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van ten minste vier weken vóór het aflopen van het abonnement. De opzegging dient per e-mail aan Zen Natuurlijk te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is de yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en het zal zichtbaar zijn in ons systeem.
4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en zal zichtbaar zijn in ons systeem. Tijdens deze periode worden de lessen niet doorgeteld.
4.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Zen Natuurlijk voor bepaalde tijd worden opgeschort. Je behoudt dan het recht op je plaats in je eigen groep.
4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent), wordt de gemiste les niet meegeteld.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij langdurige ziekte, blessure of zwangerschap, kan in overleg met  Zen Natuurlijk , het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 
Artikel 6: Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1 Zen Natuurlijk behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail.
6.2 Zen Natuurlijk behoudt zicht het recht voor om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd en/of programma te wijzigen. 

Praktische zaken

  • Indien je een les moet annuleren, dien je, ten minste drie uur vóór aanvang van de les middels het online reserverings systeem, jezelf af te melden. De gemiste les kun je inhalen gedurende de looptijd van abonnement. Je kunt jezelf middels het online reserverings systeem aanmelden bij een andere les, mits er plaats is, en bij voorkeur bij de eigen docent. (zie art. 2.5 en 2.6) Het tijdig annuleren van een les, geeft iemand anders de mogelijkheid om in te halen.
  • De lessen beginnen op tijd. Toegang tot de yogazaal is maximaal 10 minuten voor aanvang. 
  • Betreed de yogazaal in alle rust en stilte en zónder schoenen.
  • Schoenen, tassen en mobiele telefoons kun je opbergen in de daarvoor bestemde opbergruimte buiten de yogazaal.
  • Mobiele telefoons dienen op vliegtuigmodus te staan.
  • Je kunt gebruik maken van alle materialen zoals yogamatten, meditatiekussens, dekens, riemen en bolsters. De yogamat dient na iedere les gereinigd te worden met het daarvoor beschikbare reinigingsmiddel zodat een ieder altijd een schone mat heeft. Je kunt natuurlijk ook je eigen yogamat meenemen.
  • Beperk het gebruik van sterke geuren (parfum, deo) tijdens de les aangezien we veel werken met de adem. Tevens ivm allergieën van andere deelnemers.
  • Parkeren dient te geschieden op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Het gebruik maken van deze parkeerplaatsen geschiedt geheel op eigen risico. Zen Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan op deze parkeerplaatsen op welke manier dan ook.